Jakie 3 podstawowe czynniki wpływają na nasz końcowy rezultat na zawodach?

Podstawowe czynniki wpływające na naszą sprawność fizyczna to wydolność tlenowa, próg mleczanowy i ekonomiczność

Wydolność tlenowa


Wydolność tlenowa to ilość tlenu, którą zużywa organizm podczas treningu. Opisuje się ją także jako popularne Vo2max, czyli maksymalna ilość tlenu jaką jest w stanie przyswoić organizm podczas maksymalnego wysiłku. Vo2max podaje się w ml/kg/min. Kobiety mają ok.10% niższe Vo2max niż mężczyźni. Wraz z wiekiem Vo2max spada, średnio o 1% na rok po 25roku życia. Osoby, które regularnie wykonują treningi interwałowe mogą zmniejszyć ten spadek.

Wydolność tlenowa jest w dużym stopniu uwarunkowana genetycznie i zależy od : wielkości serca, szybkości tętna, pojemności wyrzutowej serca, koncentracji hemoglobiny, gęstości mitochondriów i rodzaju włókien mięśniowych.

Vo2max można podnieść o 10-30% po ok.6-10 tygodniach treningów ukierunkowanych głównie na poprawę Vo2max.


Próg mleczanowy


Jest to próg, po przekroczeniu którego organizm zaczyna w znacznym stopniu gromadzić kwas mlekowy. Po jego przekroczeniu organizm przestawia się ze spalania tlenu i tłuszczu w celu pozyskania energii na wykorzystanie glikogenu jako głównego źródła energii potrzebnego do dalszego treningu.

Im wyższy próg mleczanowy, czyli im więcej watów jesteśmy w stanie na tym progu generować, tym nasza forma jest lepsza.

Próg mleczanowy można w większym stopniu niż Vo2max wytrenować. Zawodnicy

startujący w maratonach powinni poświęcić sporo czasu na poprawę tego parametru.Ekonomiczność


Im lepiej wytrenowany kolarz tym mniej tlenu zużywa do utrzymania maksymalnej szybkości. Lepiej wytrenowani zawodnicy zużywają mniej energii do wyprodukowania takiej samej mocy jak mniej wprawieni koledzy, czyli jadą bardziej ekonomicznie. Ekonomiczność jazdy zależy od kilku różnych czynników. Niektóre zależą on nas samych, a niektóre już nie.


Na ekonomiczność wpływa:


  • Procent włókien wolnokurczliwych ( im więcej tym lepiej )

  • Masa ciała

  • Dobrze dopasowany rower i prawidłowa technika jazdy

  • Aerodynamiczna sylwetka


Podczas wyścigów ekonomiczna jazda może w dużym stopniu decydować o kolejności na mecie. Im dłuższy wyścig tym większe znaczenie odgrywa ekonomiczność. Można to zauważyć szczególnie pod koniec zawodów, gdy ekonomiczność spada, spada także nasza szybkość i siła pedałowania. Panowanie nad rowerem staje się coraz trudniejsze i zaczynamy popełniać „głupie błędy”.

Do poprawy ekonomiczności na pewno można zaliczyć zredukowanie masy ciała, poprawę techniki jazdy i odpowiednie dopasowanie roweru i stroju w przypadku wyścigów szosowych lub TT.


Współpraca z zakresu treningu i dietetyki

www.mscycling.pl

tel; 663388570

mscycling1@gmail.com

167 wyświetlenia

©2019 by MŚ Cycling. Proudly created with Wix.com